(+84) 028 38940486 | info@reddeer.vn

BẢNG BÁO GIÁ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào form bên dưới để nhận được sơ bộ chi phí công trình bạn sắp thực hiện.
Chế tạo
Khối lượng công trình (tấn)
Vật tư
Triển khai bản vẽ chế tạo
Làm sạch bề mặt
Sơn
Đóng gói và chất hàng
Vận chuyển
Ghi chú: đơn giá chưa bao gồm vận 10% VAT, đơn giá là đơn giá xuất hàng tại kho bán, đơn giá sơn sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.